Logowanie

lub

Rejestracja

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
na zasadach określonych w regulaminie

wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie

wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody

Trasa i termin spływu

jednodniowe
weekendowe
wielodniowe
zorganizowane

Dane kontaktowe

Podaj ilość kajaków

Podsumowanie

0 dni

0 km

0 uczestników

100% satysfakcji

wyślij zgłoszenie

Regulamin Spływu

REGULAMIN

Wielkiego Spływu Kajakowego Rzeką Motławą

 

Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z regulaminem spływu oraz zaakceptowanie decyzji organizatorów spływu. 

 1. W spływie kajakowym mogą uczestniczyć osoby umiejące pływać, posiadające podstawowe doświadczenie w turystyce kajakowej, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie.

 2. Osoby chętne do uczestnictwa w spływie kajakowym mogą wysyłać swoje zgłoszenie w terminie 22.05.2023-2.06.2023 lub do wyczerpania miejsc, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej: www.ekajaki.pl. O uczestnictwie w spływie kajakowym decyduje kolejność zgłoszeń.

 3. Opłata wpisowa za uczestnictwo w spływie kajakowym wynosi 30 zł. Opłaty należy dokonać najpóźniej 2 dni po potwierdzeniu dostępności miejsc. Potwierdzenie dostępności miejsc odbędzie się drogą mailową najpóźniej 72h po dokonaniu rejestracji.

 4. Brak rejestracji w biurze organizacyjnym w dniu spływu, a tym samym brak uczestnictwa w spływie, nie powoduje utraty pakietu startowego. Jego odebranie będzie możliwe w dniu spływu przez osoby wskazane przez uczestnika spływu w pisemnej zgodzie lub w siedzibie Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ( ul. Równa 19/21, Gdańsk) w terminie 7 dni od dnia spływu kajakowego w godzinach pracy urzędu osobiście lub przez osoby wskazane przez uczestnika spływu w pisemnej zgodzie.

 5. Uczestnicy spływu zobowiązani są do posiadania przy zgłoszeniu dokumentu tożsamości (dowód osobisty / legitymacja szkolna).

 6. Organizator odmówi udziału w wydarzeniu osobie będącej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 7. Osoby poniżej osiemnastego roku życia mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, w proporcji jeden opiekun i jedno dziecko. Opiekun bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka i płynie z nim w kajaku. Minimalny wiek dziecka to ukończone 4 lata.

 8. W dniu spływu ( 17.06.2023r.), w miejscu rejestracji na terenie Przystani Kajakowej przy ul. Żabi Kruk, prowadzona będzie rejestracja uczestników od godziny 9:30 do 10:30.

 9. W miejscu rejestracji uczestnik spływu otrzymuje ekwipunek kajakarza, który zawiera między innymi: bidon na wodę, baton, koszulkę, pelerynę przeciwdeszczową oraz zestaw gadżetów od organizatorów.

 10. W czasie trwania Spływu chętni uczestnicy wezmą udział w akcji sprzątania Rzeki Motławy, którym zagwarantowane zostaną worki, jednorazowe rękawiczki i upominki wręczane przy odbiorze zebranych śmieci przez przedstawicieli Miasta Gdańsk.

 11. Uczestnicy Spływu zaopatrzeni zostaną w wielorazowe bidony na wodę. Dystrybutory wody będą dostępne w czasie trwania wydarzenia. 

 12. Uczestnik Spływu zobowiązuje się do przestrzegania ekologicznych zasad Spływu: rezygnacja z jednorazowych butelek spływu, ograniczenie ilości odpadów, segregacja odpadów. 

 13. Decyzja o odwołaniu spływu jest uwarunkowana czynnikami atmosferycznymi. Zostanie ona potwierdzona dnia 17.06.2023r. do godz.7:00 na stronie internetowej www.ekajaki.pl oraz telefonicznie w formie SMS. Uczestnik spływu zostanie poinformowany o nowym terminie.

 14. Uczestnicy spływu zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w firmie PZU. Ogólne warunku ubezpieczenia przedstawione przez firmę PZU dostępne są na stronie internetowej.

 15. Spływ kajakowy zabezpieczony będzie przez ratowników Gdańskiego Ratownictwa Wodnego.

 16. Uczestnicy spływu kajakowego będą płynąć w kajakach dwuosobowych. Na czas trwania spływu każdy otrzyma: wiosło, worek wodoszczelny jeden na kajak oraz kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową.

 17. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do obowiązkowego płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej.

 18. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz zażywania środków odurzających.

 19. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.

 20. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych.

 21. Cenne przedmioty / aparaty fotograficzne, telefony, dokumenty osobiste itp. / powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem lub utonięciem. Organizator spływu kajakowego nie odpowiada za szkody związane ze zniszczeniem sprzętów elektronicznych.

 22. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.

 23. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.

 24. Uczestnicy mają obowiązek zachowania porządku i czystości w trakcie trwania spływu. 

 25. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 35 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (j. t. Dz.U. z 2016 r., poz. 656), prowadzenie w ruchu wodnym statku lub innego obiekt pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. W przypadku prowadzenia przez Uczestnika znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego niebędącego pojazdem mechanicznym, Organizator może zażądać opuszczenia obszaru wodnego przez tego Uczestnika.

 26. Po zakończeniu imprezy każdy Uczestnik ma obowiązek czekać na odbiór sprzętu pływającego przez Organizatora w miejscu zakończenia spływu w celu zdania całego pobranego osprzętu.

 27. Ratownicy Gdańskiego Ratownictwa Wodnego zabezpieczający spływ, mają prawo wyłączenia z uczestnictwa osoby, które nie porządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.

 28. Uczestnik spływu ma zagwarantowane bezpłatne miejsce parkingowe przy ul. Augustyńskiego 1
  (za budynkiem)– nie będzie możliwe parkowanie przy przystani Żabi Kruk lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

 29. W celu identyfikacji każdy uczestnik zobowiązany jest do założenia koszulki otrzymanej w pakiecie startowym uprawniającej do skorzystanie z posiłków i atrakcji.


ekajaki.pl youtube
ekajaki.pl Instagram