Logowanie

lub

Rejestracja

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
na zasadach określonych w regulaminie

wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie

wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody

Trasa i termin spływu

jednodniowe
weekendowe
wielodniowe
zorganizowane

Dane kontaktowe

Podaj ilość kajaków

Podsumowanie

0 dni

0 km

0 uczestników

100% satysfakcji

wyślij zgłoszenie

Regulamin Spływu

REGULAMIN

Wielkiego Spływu Kajakowego Rzeką Brdą

 

Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z regulaminem spływu oraz zaakceptowanie decyzji organizatorów spływu. 

 1. W spływie kajakowym mogą uczestniczyć osoby umiejące pływać, posiadające podstawowe doświadczenie w turystyce kajakowej, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie.
 2. Osoby chętne do uczestnictwa w spływie kajakowym mogą wysyłać swoje zgłoszenie wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej: www.brda2019.pl. O uczestnictwie w spływie kajakowym decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Opłata wpisowa za uczestnictwo w spływie kajakowym wynosi 20 zł. Opłaty należy dokonać najpóźniej 2 dni po potwierdzeniu dostępności miejsc. Potwierdzenie dostępności miejsc odbędzie się drogą mailową.
 4. Uczestnicy spływu zobowiązani są do posiadania przy zgłoszeniu dokumentu tożsamości (dowód osobisty / legitymacja szkolna).
 5. Organizator odmówi udziału w wydarzeniu osobie będącej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 6. Osoby poniżej osiemnastego roku życia mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, w proporcji jeden opiekun i jedno dziecko. Opiekun bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka i płynie z nim w kajaku. Minimalny wiek dziecka to ukończone 4 lata
 7. W dniu spływu, w miejscu zbiórki na terenie Przysatni Kajakowej w Mylofie, prowadzona będzie rejestracja uczestników wg. przesłanego harmonogramu
 8. W miejscu rejestracji uczestnik spływu otrzymuje ekwipunek kajakarza, który zawiera: koszulkę, pelerynę przeciwdeszczową, 1,5l wodę mineralną oraz zestaw gadżetów od organizatorów.
 9. Decyzja o odwołaniu spływu jest uwarunkowana czynnikami atmosferycznymi. Ostateczna decyzja o odwołaniu spływu może zapaść nawet w dniu spływu, o czym koordynator spływu niezwłocznie informuje telefocznicznie uczestników oraz poda nowy termin spływu. 
 10. Uczestnicy spływu zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w firmie PZU. Ogólne warunku ubezpieczenia przedstawione przez firmę PZU dostępne są na stronie internetowej: www.pzu.pl
 11. Spływ kajakowy zabezpieczony będzie instruktorami kajakarstwa oraz ratownikami WOPR.
 12. Uczestnicy spływu kajakowego będą płynąć w kajakach dwuosobowych. Na czas trwania spływu każdy otrzyma: wiosło, worek wodoszczelny jeden na kajak oraz kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową dla dziecka
 13. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do obowiązkowego płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej.
 14. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
 15. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
 16. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli.
 17. Cenne przedmioty / aparaty fotograficzne, telefony, dokumenty osobiste itp. / powinny byd zabezpieczone przed zamoczeniem lub utonięciem. Organizator spływu kajakowego nie odpowiada za szkody związane ze zniszczeniem sprzętów elektronicznych.
 18. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
 19. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
 20. Uczestnicy mają obowiązek zachowania porządku i czystości w trakcie trwania spływu.
 21. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 35 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (j. t. Dz.U. z 2016 r., poz. 656), prowadzenie w ruchu wodnym statku lub innego obiekt pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. W przypadku prowadzenia przez Uczestnika znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego niebędącego pojazdem mechanicznym, Organizator może zażądać opuszczenia obszaru wodnego przez tego Uczestnika.
 22. Po zakończeniu imprezy każdy Uczestnik ma obowiązek czekać na odbiór sprzętu pływającego przez Organizatora w miejscu zakończenia spływu w celu zdania całego pobranego osprzętu.
 23. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych zarówno przez siebie, jak i przez innych Uczestników Imprezy kajakowej,  w szczególności kosztów szkody powstałej w przypadkach niewłaściwego bądź niedbałego używania powierzonego przez Organizatora sprzętu pływającego i innego wyposażenia.

ekajaki.pl youtube
ekajaki.pl Instagram