Logowanie

lub

Rejestracja

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
na zasadach określonych w regulaminie

wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie

wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody

Trasa i termin spływu

jednodniowe
weekendowe
wielodniowe
zorganizowane

Dane kontaktowe

Podaj ilość kajaków

Podsumowanie

0 dni

0 km

0 uczestników

100% satysfakcji

wyślij zgłoszenie

Unia Europejska - projekt


Rozwijamy się – dzięki wsparciu UE i Samorządu Województwa Pomorskiego!
Firma ekajaki.pl uzyskała dofinansowanie z funduszy unijnych na realizację projektu „Pomorskie
Szlaki Kajakowe – rzeka Łupawa – Andrzej Tenderenda”. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.4. Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego 2014-2020. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2020-2021.
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej szlaku Łupawy poprzez kompleksowe
zagospodarowanie miejsca początkowego spływów tą rzeką, wraz z poprawą oferty turystyki wodnej
na jeziorze Jasień.
W ramach Regionalnego Przedsięwzięcia Strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe” w
miejscowości Łupawsko nad jeziorem Jasień wybudowana zostanie przystań kajakowa, będąca
jednocześnie początkowym punktem szlaku kajakowego rzeki Łupawy. Zaprojektowana i
wybudowana zostanie infrastruktura przystani w postaci budynku bosmanatu wraz z niezbędnymi
przyłączami i instalacjami, powstanie drewniany pomost nad jeziorem, slip, ciągi i pomosty
komunikacyjne na brzegu jeziora oraz zagospodarowanie terenu: wiata ogniskowa, ławostoły,
suszarki kajakowe kosze na śmieci, oświetlenie i monitoring. Przystań zostanie również oznakowana z
lądu i wody.
Całkowity zakładany koszt realizacji projektu wynosi 1 277 221,73 PLN, a dofinansowanie z budżetu
środków europejskich 843 420,40 PLN. Efektem projektu będzie wzrost ruchu turystycznego na
Łupawie o co najmniej 1000 odwiedzin rocznie, oznakowanie 2 kilometrów szlaku kajakowego oraz
wybudowanie jednej przystani kajakowej - obiektów publicznej infrastruktury turystycznej.
Infrastruktura budowana przy wsparciu unijnym uzupełni powstające obecnie przez firmę ekajaki.pl
zaplecze turystyczne w postaci pola biwakowego, parkingu, sanitariatów i budynku gospodarczego
bazy kajakowej.
Zapraszamy do Łupawska, do naszej nowej bazy, już na sezon 2020!
ekajaki.pl youtube
ekajaki.pl Instagram